มาดูกันว่าสุขภาพจิตคืออะไร? ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิต สัญญาณเริ่มต้น การรักษามีอะไรบ้าง?

          สวัสดีครับ สุขภาพจิตนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรารวมไปถึงความสัมพันธ์และสุขภาพของร่างกาย อย่างไรก็ตามนอกจากการส่งผลของสุขภาพจิต ยังมีปัจจัยในการใช้ชีวิตของผู้คน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้           การดูแลสุขภาพจิตสามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างปกติได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่างกิจวัตรประจำวัน ความรับผิดชอบ และความพยายามในการบรรลุความยืดหยุ่นได้ทางด้านจิตใจ           สภาวะต่าง ๆ เช่น ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความกังวลล้วนส่งผลต่อสุขภาพจิตและขัดขวางกิจวัตรประจำวันของเรา           ถึงแม้ว่าคำว่าสุขภาพจิตจะมีการใช้การอย่างแพร่หลาย

Read more

6 วิธีเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ ที่จะเลิกคิดมาก คิดฟุ้งซ่านอีกต่อไป

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนอาจจะมีอาการ คิดมาก ขี้กังวล ฟุ้งซ่าน หรือตัดสินใจช้า บางคนตัดสินใจอะไรไปแล้ว ก็ยังมาคิดมากกังวลกับสิ่งที่ตัดสินใจไป กลัวว่ามันจะไม่ดี ไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ อาการเหล่านี้จะทำให้ตัวเราเองนั้น มีสุขภาพจิตที่ไม่ดี และไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้น คนรอบข้างเราก็อาจจะรู้สึกไม่ดี อึดอัดใจไปด้วยก็ได้ อีกทั้งบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ขี้กังวล คิดมาก คิดเยอะ อาจทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจในระยะยาวได้

Read more

การควบคุมความคิด เพื่อชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี

ในปัจจุบันนี้ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมายในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหน้าที่การงานความรับผิดชอบที่แต่ละคนต้องแบกรับก่อให้เกิดความเครียดที่ส่งผลเสียต่อร่างกายลามไปถึงสุขภาพ และ การควบคุมความคิด

Read more