มาดูกันว่า IPO คืออะไร? แบบเข้าใจง่าย ๆ

IPO

          สวัสดีครับ Initial Public Offering หรือ IPO พูดง่าย ๆ ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชน หากมองดูดี ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนดี ๆ สำหรับนักลงทุนอีกด้วย ซึ่งการลงทุนใน IPO นั้นไม่ใช่อยู่ ๆ แล้วเราจะลงทุนเลย เราก็จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้น ๆ อยู่บ้าง และไม่ใช่ทุก IPO จะประสบความสำเร็จ

IPO คืออะไร?

Initial Public Offering (IPO) หรือการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก คือ กระบวนการที่บริษัทเอกชนสามารถกลายเป็นบริษัทมหาชนได้โดยการขายหุ้นส่วนหนึ่งให้กับนักลงทุน โดยปกติแล้ว การเสนอขายหุ้นจะเป็นการหาเงินทุนใหม่ ๆ จากภายนอกให้กับบริษัท เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับการซื้อขายทรัพย์สินที่บริษัทมี เพื่อเพิ่มทุนสำหรับอนาคต หรือเพื่อสร้างรายได้จากการลงทุนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

นักลงทุนสถาบัน บุคคลที่มีรายได้สูง และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงรายละเอียดการซื้อขายได้จากหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของข้อเสนอการซื้อขายไว้ เมื่อ IPO เสร็จสิ้น หุ้นของบริษัทจะถูกจดทะเบียนและสามารถซื้อขายได้อย่างอิสระบนตลาดหลักทรัพย์

ข้อดีของ IPO

  • สามารถระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคตผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนได้
  • ดึงดูดและรักษาผู้บริหารและพนักงานที่มีทักษะไว้ผ่านการมีส่วนร่วมในหุ้นสภาพคล่อง
  • การทำ IPO ทำให้บริษัทมีต้นทุนของเงินทุนต่ำทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้

ข้อเสียของ IPO

  • มีต้นทุนที่กำลังดำเนินการทางกฎหมาย บัญชี และการตลาดที่เพิ่มขึ้น
  • ทำให้ผู้บริหารต้องใช้เวลา ความพยายาม และความสนใจไปกับรายงานมากขึ้น

เขียนโดย Akiraz

KAI

อ้างอิงจาก JASON FERNANDO (2021) Initial Public Offering (IPO), Available at: https://www.investopedia.com/terms/i/ipo.asp (Accessed: 26th September 2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *