มาดูวิธีการออกกำลังกายเพิ่มความจุของปอดกันว่ามีอะไรบ้าง

          สวัสดีครับ การออกกำลังกายบางประเภทสามารถช่วยให้ปอดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอาการหายใจลำบากได้           การที่ปอดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยลงนั้นอาจจะเกิดมาจากเรื่องของ อายุ การสูบบุหรี่ มลภาวะ และปัจจัยอื่น ๆ ปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจจะเกิดมาจากประสิทธิภาพการทำงานของปอด เช่น โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคหอบหืด           เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนที่ปอดได้รับได้ อย่างไรก็ตาม การฝึกหายใจสามารถช่วยลดอาการหายใจลำบากที่เกิดจากประสิทธิภาพการทำงานของปอดที่ถูกจำกัดไว้

Read more