มาดูกันว่าสุขภาพจิตคืออะไร? ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิต สัญญาณเริ่มต้น การรักษามีอะไรบ้าง?

          สวัสดีครับ สุขภาพจิตนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรารวมไปถึงความสัมพันธ์และสุขภาพของร่างกาย อย่างไรก็ตามนอกจากการส่งผลของสุขภาพจิต ยังมีปัจจัยในการใช้ชีวิตของผู้คน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้           การดูแลสุขภาพจิตสามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างปกติได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่างกิจวัตรประจำวัน ความรับผิดชอบ และความพยายามในการบรรลุความยืดหยุ่นได้ทางด้านจิตใจ           สภาวะต่าง ๆ เช่น ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความกังวลล้วนส่งผลต่อสุขภาพจิตและขัดขวางกิจวัตรประจำวันของเรา           ถึงแม้ว่าคำว่าสุขภาพจิตจะมีการใช้การอย่างแพร่หลาย

Read more